СУПЦ - с. Овча могила - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

Целева група

За нас

СУПЦ предлага професионално обучение за придобиване на квалификация по професии за лица навършили 16 години:
- с определена степен намалена трудоспособност, установена с ЕР на ЛКК/ ТЕЛК/;
- лица в риск и с намалена възможност за социална адаптация;
- лица с педагогическа занемареност;
- лица от социално- слаби семейства, сираци и полусираци;
- лица с лека степен на умствена изостаналост


 
Back to content | Back to main menu